Tidspunkt: 10:23 AM - 1:23 PM

Linje Retning Avgang Førre
veke
6/10/ 6/9/2 6/8/2 6/7/2 6/6/2 6/5/2